ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   โตอะ เพาเวอร์ มิกเซอร์

A-1706
 • TOA Power Mixer A 1706
 • TOA POWER MIXER A-1706 ER
 • toa power mixer a1706 กำลังวัตต์ 60 วัตต์ 6 ไมค์ 5 Aux 2 โซนประกาศ
 • TOA A-1706 ER สเปก
 • สอบถาม 08-92147-352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-1712 ER
 • TOA Power Mixer A 1712 ER
 • TOA POWER MIXER A-1712 ER
 • toa power mixer a1712 กำลังวัตต์ 120 วัตต์ 6 ไมค์ 5 Aux 2 โซนประกาศ
 • TOA A-1712 ER สเปก
 • ราคา 15,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-1724 ER
 • TOA Power Mixer A 1724 ER
 • TOA POWER MIXER A-1724 ER
 • toa power mixer A1724 กำลังวัตต์ 240 วัตต์ 6 ไมค์ 5 Aux 2 โซนประกาศ
 • TOA A-1724 ER สเปก
 • ราคา 19,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-2030-30วัตต์
 • TOA Power Mixer A 2030 30วัตต์
 • TOA POWER MIXER A-2030
 • toa power mixer A 2030 กำลังวัตต์ 30 วัตต์ 3 ไมค์ 2 Aux
 • TOA A-2030 สเปก
 • ราคา 4,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-2240 240วัตต์ TOA
 • TOA Power Mixer A 2240 240วัตต์ TOA
 • TOA POWER MIXER A-2240
 • toa power mixer A 2240 กำลังวัตต์ 240 วัตต์ 3 ไมค์ 2 Aux
 • TOA A-2060 สเปก
 • ราคา 14,480 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-2120 120วัตต์ TOA
 • TOA Power Mixer A 2120 120วัตต์ TOA
 • TOA POWER MIXER A-2120
 • toa power mixer A 2120 กำลังวัตต์ 120 วัตต์ 3 ไมค์ 2 Aux
 • TOA A-2060 สเปก
 • สอบถาม 08-92147-352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-2060 60W TOA
 • TOA Power Mixer A 2060 60W TOA
 • TOA POWER MIXER A-2060
 • toa power mixer A 2060 กำลังวัตต์ 60 วัตต์ 3 ไมค์ 2 Aux
 • TOA A-2060 สเปก
 • ราคา 6,210 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
 A-1803 30W 2โซนประกาศ TOA
 • TOA Power Mixer A 1803 30W 2โซนประกาศ TOA
 • power mixer toa a-1803 กำลังวัตต์ 30 วัตต์
 • power mixer toa a-1803 โซนประกาศ 2โซน กำลังวัตต์ 30 วัตต์
 • รายละเอียด power mixer toa a-1803
 • ราคา 14,420 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-1806 60W 2โซนประกาศ TOA
 • TOA Power Mixer A 1806 60W 2โซนประกาศ TOA
 • power mixer toa a-1806 กำลังวัตต์ 60 วัตต์
 • power mixer toa a-1806 โซนประกาศ 2โซน กำลังวัตต์ 60 วัตต์
 • รายละเอียด power mixer toa a-1806
 • ราคา 15,630 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-1812 Power Mixer 120 วัตต์ 2โซนประกาศ TOA
A 230H
 • TOA Power Mixer A 230H
 • power mixer toa a230h
 • 30w power mixer toa a230h 3mic 1aux
 • สเปก
 • ราคา 4,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า