ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   โปรยูโร เทค ชุดประชุมไร้สาย

ชุดประชุมไร้สาย  UHF-129  PROEURO TECH
  • PROEURO TECH Wireless Conference ชุดประชุมไร้สาย UHF 129 PROEURO TECH
  • ชุดประชุมไร้สาย UHF-129 PROEURO TECH
  • ชุดประชุมไร้สาย UHF-129 PROEURO TECH ใช้งานสดวกติดตั้งง่าย เก็บสดวก ระยะสัญญานใกล 30 เมตร
  • สเปก ชุดประชุมไร้สาย UHF-129 PROEURO TECH
  • ราคา 23,000 บาท / ชุด
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า