ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   PEAVEY IMPULSE8C

Peavey Impulse 8c ลำโพงติดผนัง 8 นิ้ว