ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup  

   ENBAO ไมโครโฟนไร้สายแบบคลิปหนีบและสวมหัว

SG-922  EB-9T ไมค์หนีบ
  • ENBAO SG-922 EB-9T ไมค์ลอยไร้สานแบบคลิปหนีบ ชนิดไมค์คู่ ไมค์ลอยไร้สานแบบคลิปหนีบชนิดไมค์คู่ ENBAO SG-922 EB-9T #รายละเอียด TYPE : Dual Ch...
  • ราคา 3,900 บาท / ชุด
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EU-2700 EB-9T ไมค์หนีบ
  • ENBAO EU-2700 EB-9T ไมค์ลอยไร้สานแบบคลิปหนีบ ชนิดไมค์คู่ ไมค์ลอยไร้สานแบบคลิปหนีบชนิดไมค์คู่ ENBAO EU-2700 EB-9T #รายละเอียด TYPE : Four ...
  • ราคา 4,500 บาท / ชุด
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EU-4700 EB-9T ไมค์หนีบ
  • ENBAO EU-4700 EB-9T ไมค์ลอยไร้สานแบบคลิปหนีบ ชนิด 4 ไมค์ ไมค์ลอยไร้สานแบบคลิปหนีบ ชนิด 4 ไมค์ ENBAO EU-4700 EB-9T #รายละเอียด TYPE : Four Channel Bod...
  • ราคา 7,600 บาท / ชุด
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า