ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ไมค์ลอยไร้สายแบบคลิปหนีบ

IN264R-IN264TH-IN264TB-CM501
 • JTS Wireless Microphone IN264R IN264TH IN264TB CM501
 • JTS IN264R-IN264TH-IN264TB-CM501 ไมค์ลอยไร้สาย มือถือ+คลิปหนีบ
 • ไมค์ลอยไร้สาย มือถือ+คลิปหนีบ JTS IN264R/IN264TH/IN264TB/CM501
 • ประกอบด้วย
 • ราคา 32,500 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EW112-G3 omni-directional
 • SENNHEISER Wireless Microphone EW112 G3 omni directional
 • EW112 G3 SENNHEISER ไมคโครโฟนไร้สายแบบคลิปหนีบ omni-directional microphone
 • SENNHEISER EW112-G3 ไมค์ลอยไร้สายแบบคลิปหนีบ omni-directional
 • SPEC
 • ราคา 20,000 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EW112-G3 Cardioid
 • SENNHEISER Wireless Microphone EW112 G3 Cardioid
 • EW112 G3 SENNHEISER ไมคโครโฟนไร้สายแบบคลิปหนีบ Cardioid microphone
 • SENNHEISER EW112-G3 ไมค์ลอยไร้สายแบบคลิปหนีบ Cardioid
 • SPEC
 • ราคา 20,000 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BLX14/PG58
 • SHURE Wireless Microphone Clip And Headset BLX14 PG58
 • SHURE BLXX14/PG58 ไมค์ลอยไร้สายแบบคลิปหนีบ
 • ไมค์ลอยไร้สายแบบคลิปหนีบ SHURE BLX14/PG58 ชนิดไมค์คลิปหนีบเดี่ยว
 • สเปก รายละเอียด
 • ราคา 12,700 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EU-4700 EB-9T ไมค์หนีบ
 • ENBAO Wireless Microphone Clip And Headset EU 4700 EB 9T ไมค์หนีบ
 • ENBAO EU-4700 EB-9T ไมค์ลอยไร้สานแบบคลิปหนีบ ชนิด 4 ไมค์
 • ไมค์ลอยไร้สานแบบคลิปหนีบ ชนิด 4 ไมค์ ENBAO EU-4700 EB-9T
 • รายละเอียด
 • ราคา 7,600 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EU-2700 EB-9T ไมค์หนีบ
 • ENBAO Wireless Microphone Clip And Headset EU 2700 EB 9T ไมค์หนีบ
 • ENBAO EU-2700 EB-9T ไมค์ลอยไร้สานแบบคลิปหนีบ ชนิดไมค์คู่
 • ไมค์ลอยไร้สานแบบคลิปหนีบชนิดไมค์คู่ ENBAO EU-2700 EB-9T
 • รายละเอียด
 • ราคา 4,500 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SG-922 EB-9T ไมค์หนีบ
 • ENBAO Wireless Microphone Clip And Headset SG 922 EB 9T ไมค์หนีบ
 • ENBAO SG-922 EB-9T ไมค์ลอยไร้สานแบบคลิปหนีบ ชนิดไมค์คู่
 • ไมค์ลอยไร้สานแบบคลิปหนีบชนิดไมค์คู่ ENBAO SG-922 EB-9T
 • รายละเอียด
 • ราคา 3,900 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า