ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup  

   โตอะ เพาเวอร์ มิกเซอร์

A-1706
 • TOA POWER MIXER A-1706 ER toa power mixer a1706 กำลังวัตต์ 60 วัตต์ 6 ไมค์ 5 Aux 2 โซนประกาศ #TOA A-1706 ER สเปก Power Source 220 V - 230 V AC, 50/60 Hz Rated Output 60 W Power/Current Consumption 150 W (rated output), 60 W (EN6...
 • สอบถาม 08-92147-352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-2120 120วัตต์ TOA
 • TOA POWER MIXER A-2120 toa power mixer A 2120 กำลังวัตต์ 120 วัตต์ 3 ไมค์ 2 Aux #TOA A-2060 สเปก Power Source 220 - 240 V AC, or 24 - 30 V DC Rated Output 120 W Power Consumption 120 W (EN60065), 260 W (AC operation at rated output), 8 A (DC ope...
 • สอบถาม 08-92147-352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A 230H
 • power mixer toa a230h 30w power mixer toa a230h 3mic 1aux #สเปก Power Source 220 - 230 V AC, or 12 V DC Rated Output 30 W Power Consumption 34 W (AC operation at IEC60065) Current Consumption 4.5 A (DC operation at rated output) Frequency Response 50 Hz - 20 kHz Distortion 1 % ...
 • ราคา 4,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-2030-30วัตต์
 • TOA POWER MIXER A-2030 toa power mixer A 2030 กำลังวัตต์ 30 วัตต์ 3 ไมค์ 2 Aux #TOA A-2030 สเปก Power Source 220 - 240 V AC, or 24 - 30 V DC Rated Output 30 W Power Consumption 34 W (EN60065), 78 W (AC operation at rated output), 2 A (DC operati...
 • ราคา 4,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-2060 60W TOA
 • TOA POWER MIXER A-2060 toa power mixer A 2060 กำลังวัตต์ 60 วัตต์ 3 ไมค์ 2 Aux #TOA A-2060 สเปก Power Source 220 - 240 V AC, or 24 - 30 V DC Rated Output 60 W Power Consumption 34 W (EN60065), 78 W (AC operation at rated output), 2 A (DC operati...
 • ราคา 6,210 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
 A-1803 30W 2โซนประกาศ TOA
 • power mixer toa a-1803 กำลังวัตต์ 30 วัตต์ power mixer toa a-1803 โซนประกาศ 2โซน กำลังวัตต์ 30 วัตต์ #รายละเอียด power mixer toa a-1803 กำลังขับ 30 วัตต์ Frequency R...
 • ราคา 14,420 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-2240 240วัตต์ TOA
 • TOA POWER MIXER A-2240 toa power mixer A 2240 กำลังวัตต์ 240 วัตต์ 3 ไมค์ 2 Aux #TOA A-2060 สเปก Power Source 220 - 240 V AC, or 24 - 30 V DC Rated Output 240 W Power Consumption 240 W (EN60065), 520 W (AC operation at rated output), 15 A (DC op...
 • ราคา 14,480 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-1712 ER
 • TOA POWER MIXER A-1712 ER toa power mixer a1712 กำลังวัตต์ 120 วัตต์ 6 ไมค์ 5 Aux 2 โซนประกาศ #TOA A-1712 ER สเปก Power Source 220 V - 230 V AC, 50/60 Hz Rated Output 120 W Power/Current Consumption 258W (rated output), 105W (EN...
 • ราคา 15,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-1806 60W 2โซนประกาศ TOA
 • power mixer toa a-1806 กำลังวัตต์ 60 วัตต์ power mixer toa a-1806 โซนประกาศ 2โซน กำลังวัตต์ 60 วัตต์ #รายละเอียด power mixer toa a-1806 กำลังขับ 60 วัตต์ Frequency R...
 • ราคา 15,630 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-1812 Power Mixer 120 วัตต์ 2โซนประกาศ TOA
 • power mixer toa a-1812 กำลังวัตต์ 120 วัตต์ power mixer toa a-1812 โซนประกาศ 2โซน กำลังวัตต์ 120 วัตต์ #รายละเอียด power mixer toa a-1812 กำลังขับ 120 วัตต์ Frequenc...
 • ราคา 18,060 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-1724 ER
 • TOA POWER MIXER A-1724 ER toa power mixer A1724 กำลังวัตต์ 240 วัตต์ 6 ไมค์ 5 Aux 2 โซนประกาศ #TOA A-1724 ER สเปก Power Source 220 V - 230 V AC, 50/60 Hz Rated Output 240 W Power/Current Consumption 532W (rated output), 220W (EN...
 • ราคา 19,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า