ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ชุดประชุมไร้สาย

ชุดประชุมไร้สาย TADA U-8008
U-888
 • TADA Wireless Conference U 888
 • ชุดประชุมไร้สาย TADA U-888
 • TADA U-888 ชุดประชุมไรสาย UHF 1ชุดมี 8 ไมค์
 • รายละเอียด ใน 1 ชุดประกอบด้วย
 • ราคา 23,000 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LEISE LS-3700A
 • LEISE Wireless Conference LEISE LS 3700A
 • ชุดประชุมไร้สาย LEISE LS-3700A
 • ชุดประชุมไร้สาย LEISE LS-3700A ย่านความถึ่ VHF 1 ชุดมีไมค์ประชุมไร้สาย 8 ตัว
 • Main Feature
 • ราคา 9,700 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
YUGO WMP-838 VHF
 • YUGO Wireless Conference YUGO WMP 838 VHF
 • ชุดประชุมไร้สาย YUGO รุ่น WMP-838
 • ชุดประชุมไร้สาย YUGO รุ่น WMP-838 ย่านความถี่ VHF ไมค์ประชุมไร้สาย 8 ตัวต่อชุด ใช้งานสูงสุดพร้อมกันได้ 2 ชุด
 • คุณสมบัติ
 • ราคา 13,000 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GW-819M ชุดควบคุมไมค์ประชุมไร้สาย
GYGAR GW-819C ชุดไมค์ประธานไร้สาย
 • GYGAR Wireless Conference GYGAR GW 819C ชุดไมค์ประธานไร้สาย
 • ชุดประชุมไร้สาย GYGAR GW-819C ชุดไมค์ประธานไร้สาย
 • ไมค์ชนิดซุปเปอร์คาดิออยคอนเดนเซอร์ มีสวิทซ์กดเปิด - ปิด ตัดการทำงานของไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม
 • รายละเอียด GYGAR GW-819C ชุดไมค์ประธานไร้สาย
 • ราคา 7,900 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GYGAR GW-819D ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • GYGAR Wireless Conference GYGAR GW 819D ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • ชุดประชุมไร้สาย GYGAR GW-819D ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • ไมค์ชนิดซุปเปอร์คาดิออยคอนเดนเซอร์ มีสวิทซ์กดเปิด - ปิด การทำงานด้วยสัญญาณไฟสีแดงแบบวงแหวน
 • รายละเอียด GYGAR GW-819D ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • ราคา 7,100 บาท / ชิ้น
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ชุดประชุมไร้สาย UHF-129 PROEURO TECH
 • PROEURO TECH Wireless Conference ชุดประชุมไร้สาย UHF 129 PROEURO TECH
 • ชุดประชุมไร้สาย UHF-129 PROEURO TECH
 • ชุดประชุมไร้สาย UHF-129 PROEURO TECH ใช้งานสดวกติดตั้งง่าย เก็บสดวก ระยะสัญญานใกล 30 เมตร
 • สเปก ชุดประชุมไร้สาย UHF-129 PROEURO TECH
 • ราคา 23,000 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS-800 ชุดควบคุมไมค์ประชุม TOA
TS-801 ไมค์สำหรับประธาน TOA
TS-802 ไมค์ผู้ร่วมประชุม TOA
 • TOA Wireless Conference TS 802 ไมค์ผู้ร่วมประชุม TOA
 • TS-802 ไมค์สำหรับผู้ร่วมประชุม TOA
 • TOA TS-802 ไมค์สำหรับผู้ร่วมประชุม ชุดประชุมแบบไร้สาย ใช้ร่วมกับไมค์ TS-903 TS-904
 • รายละเอียด
 • สอบถาม 08-92147-352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS-903 ก้านไมค์ประชุมยาว 14 นิ้ว TOA
TS-904 ก้านไมค์ประชุมยาว 20 นิ้ว TOA
TS-905 ชุดควบคุมรับส่งสัญญาน TOA
 • TOA Wireless Conference TS 905 ชุดควบคุมรับส่งสัญญาน TOA
 • TOA TS-905 อินฟาเรด ชุดควบคุมรับ ส่ง
 • TS 905 อินฟาเรด ชุดควบคุมรับ ส่งสัญญานสำหรับชุดประชุมไร้สาย เหมาะสำหรับติดเพดาน TOA TS800,TS900
 • รายละเอียด
 • สอบถาม 08-92147-352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS-907 ชุดควบคุมรับส่งสัญญาน TOA
 • TOA Wireless Conference TS 907 ชุดควบคุมรับส่งสัญญาน TOA
 • TOA TS-907 อินฟาเรด ชุดควบคุมรับ ส่ง
 • TS 907 อินฟาเรด ชุดควบคุมรับ ส่งสัญญานสำหรับชุดประชุมไร้สาย เหมาะสำหรับติดเพดาน TOA TS800,TS900
 • รายละเอียด
 • สอบถาม 08-92147-352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า