ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   GXL

GXL SP-3360N ลำโพงมีแอมป์ในตัว 15นิ้ว ลำโพงคู่
GLP-A1000 มีบูลทูธ
 • GXL Portable Amplifier With Speaker GLP A1000 มีบูลทูธ
 • ลำโพเอนกประสงค์ล้อลากมีแอมป์ในตัว 10 นิ้ว GLP-A1000
 • GLP-A1000 ขนาดลำโพง 10 นิ้ว 60วัตต์
 • Sensitivity : 97 db.
 • ราคา 3,500 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ลำโพงล้อลาก 15นิ้ว GLP-A1500
 • GXL Portable Amplifier With Speaker ลำโพงล้อลาก 15นิ้ว GLP A1500
 • ลำโพงล้อลาก 15 นิ้ว ไมค์ลอย VHF
 • ตู้ลำโพงอเนกประสงค์มีแอมป์ในตัว 15 นิ้ว GLP-A1500 ไมค์ลอยไร้สายความถี่ VHF 2ตัว
 • คุณสมบัติ
 • ราคา 6,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ลำโพงล้อลาก 15นิ้ว GLP-A1500
 • GXL Portable Amplifier With Speaker ลำโพงล้อลาก 15นิ้ว GLP A1500
 • ลำโพงล้อลาก 15 นิ้ว ไมค์ลอย VHF
 • ตู้ลำโพงอเนกประสงค์มีแอมป์ในตัว 15 นิ้ว GLP-A1500 ไมค์ลอยไร้สายความถี่ VHF 2ตัว
 • คุณสมบัติ
 • ราคา 6,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า